Opportunity

Senior Östersjöexpert

World Wildlife Fund (WWF Sweden) Stockholm, Sweden

Om Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF är med sina fler än fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella och oberoende naturvårdsorganisationer. WWFs vision är en framtid där människan lever i harmoni med naturen. Vi finns i över 100 länder och arbetar med naturvårdsprojekt i fält, naturvårdsforskning, utbildning och påverkansarbete i nationella och internationella forum. Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.
 
Vi arbetar för att upprätthålla och bevara de naturliga livsmiljöerna på land, i sötvatten och i hav. Genom att arbeta med många andra partners – från individer och civilsamhällen till företag och myndigheter – vill WWF påverka beslut på olika nivåer för att hejda förlusten av jordens naturliga livsmiljöer och dess biologiska mångfald.
Förorenat, överexploaterat och döende. Ord som ofta används i beskrivningen av vårt unika innanhav. Men Östersjön är så mycket mer. Det är ett unikt ekosystem, ett semestermål, en arbetsplats och ett vackert och älskat hav. Det är många sektorer som påverkar och påverkas av Östersjöns miljö – allt från jordbruk, fiske och sjöfart till energiproduktion, turism samt övrig rekreation och avkoppling. År efter år ökar konkurrensen om havets begränsade utrymme och resurser. Risken är att det totala trycket från våra aktiviteter överskrider gränsen för vad ekosystemet klarar av. Det är ett hot, inte bara mot havets växt- och djurliv, utan även mot de ekologiska processer och naturresurser vi alla är beroende av.
Vill du vara med i ett team som arbetar för att bidra till ett levande Östersjön?

Senior Östersjöexpert - Rollprofil

Världsnaturfonden WWF söker nu en Senior Östersjöexpert som ska arbeta som strategisk rådgivare med policypåverkan och kunskapsutveckling samt hantering av insatser kopplat till Östersjöns avrinningsområde och ekosystembaserad havsförvaltning. Tjänsten innebär att, som en av flera kolleger, vara talesperson i Östersjöfrågor inom exempelvis övergödningsfrågor, ekosystembaserad havsförvaltning samt blå ekonomi, men även driva påverkansprocesser, vara sakkunnig i ansökningar, samt vara projektsamordnare för en rad pågående projekt.

Ansvarsområde

En seniora Östersjöexpert kommer att ha följande huvudansvar:
 • Bidra som senior Östersjöexpert i WWFs arbete med kunskapsutveckling samt driva påverkansprocesser i svenska och EU relaterade regleringar samt se till praktiska åtgärder för hållbar användning och bevarande av Östersjön.
 • Bidra till den strategiska utvecklingen av bevarandearbetet för Östersjön och dess avrinningsområde med fokus på ekosystembaserad förvaltning av hav och vatten.
 • Bidra med kunskap om nationella, regionala och EU-relaterade nätverk till andra nyckelaktörer i Östersjöregionen (myndigheter, andra icke-statliga organisationer, forskare, företag osv.)
 • Engagera andra eller själv bistå med fakta i kommunikativa aktiviteter som pressmeddelanden, artiklar och presentationer
 • Utveckla samt projektleda pågående projekt.

Din bakgrund

Som person är du en initiativrik, engagerande, kommunikativ, lösningsfokuserad brobyggare som vill driva förändring av avgörande betydelse. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i grupp.
 • Goda kunskap och erfarenhet av Östersjön som avrinningsområde och ekosystem, integrerad ekosystembaserad havsförvaltning, bevarande och hållbart nyttjande, för långsiktig motståndskraft i ett förändrat klimat
 • Erfarenhet av påverkansarbete nationellt, regionalt eller inom EU med anknytning till Östersjön och dess avrinningsområde.
 • Kunskap och god erfarenhet av projekt- och programledning.
 • Akademisk examen med relevans för tjänsten och god analytisk förmåga.
 • Minst 10 års yrkeserfarenhet relevant för tjänsten.
 • Utmärkt förmåga att kommunicera och samarbeta i olika arbetsgrupper och i större nätverk.
 • Van att arbeta i en internationell miljö.
 • God förståelse och erfarenhet av olika sektorer och intressentgruppers användning och behov av havet och deras ekosystempåverkan.
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska. Andra regionala språk är också intressanta.
 • Enig med WWF:s värderingar om: mod, integritet, respekt och samarbete.

Anställning

Vi sitter i vackert belägna Ulriksdals Slott med vattnet alldeles utanför fönstren. Du kommer att få arbeta med kompetenta medarbetare i en stimulerande miljö. Vi strävar efter att bli Sveriges bästa arbetsplats och värnar mycket om välmående och utveckling av våra medarbetare. WWF är anslutna till kollektivavtal och följer ITP planen.


Så här ansöker du:  

Om du vill söka denna tjänst, fyll i ansökningsformuläret nedan. Bifoga även en kopia av den senaste versionen av ditt CV.

All information kommer att behandlas med sekretess och enligt vår Privacy Policy, eftersom vi är stolta över vår professionella service.

Om du har några frågor innan ni vill skicka in en ansökan, vänligen maila oss [email protected] 

SRI Executive anlitas uteslutande av Världsnaturfonden (WWF Sverige) för att åta sig detta uppdrag.

Application form

Personal Details

Education

Work Experience